Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat na e-mailové adrese: info@tomoviny.cz o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.
Dále máte možnost požádat o zobrazení dat, která jsou spojena s vaší e-mailovou adresou (komentáře, příspěvek….)